Do ucha

Veda pri víne #3

December 21, 2018

Podcast, ktorý pripravujeme v spolupráci s Ústavom výskumu progresívnych technológií MTF STU v Trnave. V tomto podcaste je hosťom Mgr. Martin Venhart, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV. Počuli ste už o kvark–gluónovej plazme alebo o urýchľovačoch v Trnave a v Piešťanoch? V čom je ich výhoda oproti slávnemu CERNu? Príjemné počúvanie.