Do ucha

Podcast Plus: Inštitút Psychologickej Starostlivosti

December 10, 2019

Cieľom občianskeho združenia IPS - Inštitút Psychologickej Starostlivosti je poskytovanie psychologickej starostlivosti a poradenstva ľuďom, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie formou terénnej práce, individuálnej alebo skupinovej, ako aj rodinným príslušníkom. S Luciou Blažkovou, zakladateľkou tohto združenia, sme sa rozprávali o tom, ako postupovať pri zvládaní ťažkej situácie onklogických pacientov. Ak by ste sa chceli obrátiť na psychologickú pomoc, viac nájdete na www.psychologickastarostlivost.sk .