Do ucha

Ranná šou: Akadémia strieborného veku

November 12, 2019

Vzdelávací študijný program v Akadémií stieborného veku je orientovaný nie len na získavanie poznatkov či informácií, ale dôraz je kladený na možnosti, ktoré dáva forma organizovaného záujmového vzdelávania alebo riadeného sebavzdelávania. Absolventi sa tešia na nové študijné programy, sami na nich veľkou mierou participujú, sú pohotoví a plní pozitívnej energie. Štúdium na Akadémii strieborného veku je ďalším prehlbovaním vedomostí, ale aj nadväzovaním nových priateľských kontaktov, pričom sa seniorom otvára priestor pre kvalitné a motivačné využívanie voľného času. Viac nám o Akadémií prezradila doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., vedúca katedry Fakulty sociálnych vied na UCM v Trnave.