Do ucha

Ranná šou: Nádvorie Kampus

May 4, 2019

Program Nádvorie Kampus je určený šiestim mladým ľuďom z celého Slovenska, ktorí študujú v Trnave. Základným predpokladom na získanie ubytovania v akademickom roku 2019/2020 je úspešné absolvovanie prijímacieho konania a hodnotové a osobnostné vybavenie študenta. Nádvorie Kampus nechce byť iba ďalším internátom. Bývanie je len jedným z benefitov programu a je viac prostriedkom, ako cieľom. Idea Kampusu sa rozvinula z ubytovacieho štipendia na komplexný program pre výnimočných študentov, ktorý im dá nielen kvalitné zázemie, ale ponúka im aj možnosti osobnostného a profesijného rastu.