Do ucha

Ranná šou: Organista Stanislav Šurín

May 4, 2019

Stanislav Šurin patrí k ľuďom, ktorí chcú vybudovať veľké veci z mála. Práve vďaka jeho zapálenosti a vášni k hre na organe vznikli v Malom Ríme Trnavské organové dni. Ako hovorí, cesta k úspechu v tejto brandži je tŕnistá. Umelec, ktorý našiel záľubu v tajomnej hre na kúzelnom hudobnom nástroji, to totiž na našom malom Slovensku nemá vôbec jednoduché. Významná je aj jeho organizačná činnosť. Je zakladateľ a predseda Bachovej spoločnosti na Slovensku. Organizuje vedecké konferencie so zameraním na problematiku duchovnej hudby, výskumu a údržby historických organov, inicioval a koordinoval stavby nových organov.