Do ucha

Ranná šou: Spevácky zbor Romane Čhavore Jilestar

June 3, 2019
Beáta, Ján a Paulína sú 3 dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli pracovať s rómskymi deťmi z Coburgovej ulice a viesť ich k tomu, aby sa stali lepšími a zmenili tak svoj budúci život. Tento súbor tvorí 25 detí od 5 rokov. Vytvárajú pre deti priestor pre neformálnu výchovu a budovanie medziľudských hodnôt, ktoré sú základom pre lepšiu budúcnosť. Pomáhajú tak deťom identifikovať sa s rómskou kultúrou, jej tradíciami a sebavyjadreniu cez hudbu a spev. My sme sa v Rannej šou porozprávali s Beátkou, ktorá nám porozprávala viac o ich súbore a taktiež priniesla aj členov súboru-Ruženku a Jakuba.