Do ucha

Ranná šou: Tvoj Buddy

October 2, 2019

Aj keď sú deti v detských domovoch v bezpečí, majú kde bývať, čo jesť i dostatok oblečenia či hračiek, chýba im reálny kontakt s vonkajším prostredím, kde by boli samy za seba. Potrebujú pomôcť pochopiť, ako funguje, ako sa v ňom žije a pracuje. Biologickí rodičia detí na to obvykle nemali čas alebo možnosti. V centrách či školách sú zasa súčasťou kolektívu a vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci či učitelia ani pri tej najväčšej snahe nemajú priestor venovať sústredenú pozornosť každému dieťaťu samostatne. Preto existuje program BUDDY, ktorý nám lepšie priblížil jeho zakľadateľ, Ladislav Košár.